Melketanker


Segmentet melk er selve grunnvollen i virksomheten til VM Tarm. Gjennom flere tiår har vi i samarbeid med våre kunder utviklet og produsert melketanker.

Den mangeårige erfaringen med melketanker har gitt oss omfattende kunnskaper om fysiske kjøreforhold, håndtering av hygiene, innretning av pumpekabiner, styring og tanktyper.

I de senere årene har vi jobbet intenst med vektoptimalisering. I dag er våre melketankbiler trolig de letteste i verden.
 

Her er våre nyeste forsyninger av melketanker: 
 

Salgskonsulent - Melke- og spesialtanker
Jacob Hindsig
+45 51 54 16 44
Ombygning