Melketanker


Segmentet melk er selve grunnsteinen i virksomheten til VM Tarm. Gjennom flere tiår har vi i samarbeid med våre kunder utviklet og produsert melketanker.
 
Dette mangeårige erfaringsgrunnlaget har gitt oss stor viten om fysiske kjøreforhold, håndtering av hygiene, produksjon av pumpekabiner, styring og tanktyper.
 
Våre melketanker, tilhengere, trailere og kjærre kan leveres både med toppluker og sideluker.
 
På alle våre melketanker foretas det en Bactoforce-kontroll. Kontrollen foretages med flourescerende penetrantvæske – også kaldt røbevæske – med efterfølgende kontrol med UV-lys. Metoden er en højfølsom metode til fejlfinding af små defekter, såsom revner, porer m.m. Vi vil med denne proces sikre, at alle vores tankvogne lever op til en høj standard for fødevaresikkerhed.
 
Her er våre nyeste forsyninger av melketanker: 
 

Salgskonsulent - Melke- og spesialtanker
Jacob Hindsig
+45 51 54 16 44
Reservedele Service